Semnificația și Simbolismul Cabalei

Scopul Cabalei este de a studia legile lumii spirituale, care există la fel ca legile din lumea fizică, prin intermediul diferitelor instrumente de interpretare a textelor din Tora, cartea sfântă a evreilor, care corespunde primelor cinci cărți ale Bibliei creștine: Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii și Deuteronomul.

Cabala este o știință complexă, care multă vreme a fost ținută ascunsă, chiar și în sânul iudaismului, în care doar câțiva dintre cei considerați demni aveau acces la învățături. Acest lucru s-a schimbat foarte mult din anii 1990, când s-a deschis prima școală de Cabala în Statele Unite, permițând accesul liber al studenților de orice credință religioasă sau filozofică. Unii dintre acești studenți au fost artiști celebri, precum Madonna și Mick Jagger, ceea ce a contribuit la popularizarea Cabalei în rândul profanilor.

Simbolismul Cabalei

Semnificația și Simbolismul Cabalei

Cabala poate însemna „primit”, „transmis” și chiar „tradiție”. Unii savanți sugerează să se pronunțe „kabbalah” atunci când cuvântul se referă la știința iudaică, pentru a nu-l confunda cu sensul de kabbalah care a devenit popular de-a lungul timpului, care este de intrigă secretă, complot, conspirație.

Cabala este o tradiție începută în cadrul iudaismului și nu se știe exact când și de către cine. Este posibil să fi supraviețuit timp de secole doar pe cale orală, până când cineva a scris Cartea Creației, al cărei nume original este Sefer Ietsirá, care pare să fi apărut în primele zile ale erei creștine.

Se spune că Dumnezeu ar fi creat Universul folosind cele 22 de litere ale alfabetului ebraic (deoarece Geneza începe deja prin a spune că „la început era Cuvântul”) și, prin urmare, se speculează cum ar fi fost combinate, dar nu arată instrumentele care dezvăluie sensurile ascunse în textele Torei. Această sarcină a fost îndeplinită de o altă carte, scrisă de spaniolul Moisés de León în secolul al XIII-lea: Sefer Ha Zohar, Cartea Splendorii, care conținea regulile Cabalei așa cum o cunoaștem astăzi.

Este important de reținut că Cabala simbolizează atât instrumentele folosite pentru a desluși înțelesurile ascunse în cele 304.805 litere ale Torei, cât și reprezentarea complexă a lumii care derivă din acestea.

Cabala și Arborele Vieții

Tot în Cartea Creației apare și ideea celor zece sefirot (pluralul lui sefirá, cuvânt care poate fi tradus prin „regat”, „sferă” sau „număr”), care au fost și ele instrumente de creare a Universului.

Reprezentarea lor grafică formează Arborele Vieții, sau Arborele Sefirotic, care are rădăcinile în sus și ramurile în jos. Prin urmare, acestea, nu rădăcinile, sunt cele care indică primele etape ale evoluției spirituale în Cabala.

În Cartea Splendoarei, fiecare sefira este asociată unui mod de a acționa al lui Dumnezeu în lume și unui personaj biblic – prin urmare, numele personajului se referă, de asemenea, la acea caracteristică, deschizând încă o posibilitate de lectură a textului în care este menționat.

Cabala și triada ebraică

Triada ebraică este reprezentată de litera Shin și este o sferă care conține primele trei sefirot, care descriu un triunghi, în formă de bile: coroana în centru, tatăl în stânga și mama în dreapta.

Lumile Kabbalah

Acestea sunt patru și reprezintă fazele procesului de creare a lumii:

Atziluth: lumea emanațiilor și a începuturilor.
Beriah: lumea creației.
Yetsirah: lumea angelică și de formare.
Assiah: lumea materiei și a acțiunii.

Ein Sof

Reprezentare a aspectului infinit al lui Dumnezeu sub forma unui cerc, care a existat înainte de crearea lumii.

Cabala Numerologie

Cele mai cunoscute instrumente de extindere a sensurilor textelor sunt codurile create de numerologia evreiască: combinații de litere, formarea de anagrame sau acrostihuri, inversarea literelor în cuvinte etc.

Acest lucru este posibil deoarece fiecăreia dintre cele 22 de litere ale alfabetului ebraic i se atribuie o valoare numerică – primele 9 sunt unitățile (1, 2, 3, 4?); următoarele 9 sunt zecile (10, 20, 30?), iar ultimele patru sunt sutele (100, 200, 300, 400).

În timpul studierii unui text, literele cuvintelor sunt adăugate, literele pot fi schimbate sau cuvintele pot fi combinate cu altele, conform codului următor, și astfel apar alte mesaje sub textul original.

Astfel, pentru a studia Cabala, nu mai este necesar să fii rabin sau să aparții religiei evreiești, dar este necesar să stăpânești bine limba ebraică.

Cabala și evoluția spirituală

Contrar a ceea ce spune simțul comun, ideea Cabalei nu este de a dezvălui un oracol pentru a vizualiza trecutul sau a prezice viitorul. De fapt, ceea ce caută în texte sunt sfaturi pentru a se descurca cu celălalt și cu viața însăși, care pot fi folosite în cele mai cotidiene situații.

Este important de spus că cabaliștii cred în legea cauzei și a efectului (cunoscută și sub numele de „acțiune și reacție”), nu în șansă. Prin urmare, una dintre luptele pentru a evolua spiritual este să te recunoști pe tine însuți ca stăpân al propriului destin, nu ca victimă a acestuia, și astfel să adopți un rol activ în viața ta.

De asemenea, literele pot fi combinate pentru a forma triade fără sens în limba ebraică, dar care, dacă sunt citite zilnic, acționează ca mantre pentru meditație.

Tatuaj Cabala

Deși tatuajul este interzis de iudaism, mulți entuziaști ai Cabalei aleg să își marcheze pe piele cât de mult înseamnă pentru ei.

Cele mai comune reproduc de obicei pasaje din Scriptură în ebraică cu semnificații speciale pentru purtător. Există, de asemenea, cei care își tatuează unul dintre cele 72 de nume ale lui Dumnezeu, cu scopul de a dobândi energia adusă de acel nume. Pe de altă parte, este posibil să se marcheze și un simbol Cabala, cum ar fi Arborele Vieții.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dictionar Vise de Noapte
Logo
Register New Account