Ce este Crucea Tau? Simboluri și Semnificații

Crucea Tau este un simbol care seamănă cu crucea tradițională, simbolul maxim al creștinismului, dar cu un format ușor diferit, fiind compus dintr-o linie verticală care întâlnește o linie orizontală.

Acest tip de cruce fără cap, în formă de T, este una dintre cele mai vechi reprezentări creștine. Este folosit de religioșii ordinului franciscan și de membrii unor mișcări ale Bisericii Catolice. În Evul Mediu, a fost folosit ca simbol al victoriei și al mântuirii. Haideți să înțelegem ce este, cum a apărut și care este semnificația crucii Tau.

VEZI ȘI: Ce înseamnă când visezi Cruce

Ce este Crucea Tau?

Ce este Crucea Tau?

Pentru a înțelege originea numelui, Tau este ultima literă a alfabetului ebraic și a 19-a literă a alfabetului grecesc.

Tau este citat în Biblie ca fiind semnul folosit de profetul Ezechiel pentru a-i indica pe credincioșii care vor fi cruțați de mânia lui Dumnezeu. În Ordinul franciscan, Tau se regăsește în sensul său cel mai pur: acela de viață dedicată carității și detașării de bunurile materiale.

Simbolismul crucii Tau

Cunoscută și sub numele de crucea franciscană sau crucea Sfântului Francisc, crucea Tau este purtată la gât de franciscani cu un cordon cu trei noduri și simbolizează calea Evangheliei, care duce la mântuire.

Cele trei noduri ale crucii Tau reprezintă ascultarea, sărăcia și castitatea.

Prin purtarea acestui simbol, ne arătăm dorința de a trăi o viață creștină cu misiunea de a-i servi pe alții. Sfânta Clara folosea Tau pe bolnavi, invocându-l pe Dumnezeu pentru vindecare. Sfântul Francisc a folosit, de asemenea, Crucea Tau în timpul rugăciunii sale pentru bolnavi.

Cum se formează Crucea Tau?

Tau este format din întâlnirea a două linii, verticală și orizontală, reprezentând un drum de dedicare la credință și caritate.

Confecționată din lemn și purtată la gât, principala caracteristică a crucii Tau este simplitatea sa.

Folosită de ordinul franciscan, crucea Tau simbolizează detașarea și o viață dedicată slujirii celorlalți. Un alt simbolism al crucii Tau este legătura dintre cer și pământ, dintre divin și uman.

Simbolul Tau în Biblie

Cea mai veche origine a semnului Tau se găsește în Biblie, când profetul Ezechiel primește revelația de la Dumnezeu că îi va salva de nenorociri pe cei nevinovați marcați cu semnul Tau (Ezechiel 9:4).

Şi i-a zis Domnul: Treci prin mijlocul cetăţii, prin Ierusalim, şi însemnează cu semnul crucii (litera „tau” care în alfabetul vechi grec avea forma unei cruci) pe frunte, pe oamenii care gem şi care plâng din cauza multor ticăloşii care se săvârşesc în mijlocul lui”. 

Ca simbol creștin, Tau a fost adoptat de Papa Inocențiu al III-lea în 1215. Prin influența sa, Francisc din Assisi a preluat Tau ca simbol al ordinului său religios.

Pentru credința creștină, Tau reprezintă suferința lui Hristos, simbolistica sa fiind sacrificiul și mântuirea.

Cum trebuie purtată crucea Tau?

Atât la franciscani, cât și la alte ordine ale Bisericii Catolice, simbolul crucii Tau se poartă la gât, atârnând de un cordon cu trei noduri, reprezentând calea Evangheliei în viața noastră. Cele trei noduri simbolizează cele trei sfaturi prezente în Evanghelie: ascultarea, sărăcia și curăția inimii.

  • Ascultarea înseamnă a fi loial unui proiect mai mare.
  • Sărăcia nu reprezintă economicul, ci capacitatea de a fi detașat, de a ști să împarți.
  • Puritatea inimii este capacitatea de a fi adevărat și transparent.

Tau și Sfântul Francisc de Assisi

Legătura dintre Tau și Ordinul franciscan datează de la Francisc din Assisi, care a venerat simbolul și l-a folosit în predicile sale și în binecuvântarea bolnavilor. Datorită vieții sale de penitență, Tau reprezenta pentru el un semn al convertirii sale și al renunțării la vicii și la lux în favoarea unei vieți creștine.

Tau-ul folosit astăzi de Ordinul Franciscan trebuie să fie sculptat în lemn, fără alte instrumente. Nu trebuie să fie niciodată din oțel sau alt metal, pentru că trebuie să reprezinte simplitatea absolută. De asemenea, este obligatoriu să aibă cele trei noduri, care simbolizează cele trei căi ale Evangheliei.

De ce este crucea Tau făcută din lemn?

Deoarece lemnul este un material mai sărac, crucea Tau reprezintă chemarea copiilor lui Dumnezeu de a trăi simplu. În plus, lemnul este ușor de prelucrat și poate simboliza creștinul care se lasă modelat în viața sa în funcție de cuvântul lui Dumnezeu.

Ce simbolizează Tau pentru cei care îl folosesc?

Cine poartă Tau își pune spiritualitatea mai presus de orice, căutând o schimbare de viață, îndreptată spre mântuire. Misiunea lor este de a-i sluji pe ceilalți, asemenea lui Isus, care a fost slujitorul nostru până la moartea sa pe cruce. Tau simbolizează calea spre bine, prin lumină și adevăr. Cu alte cuvinte, învățăturile lui Hristos. Un alt simbolism al lui Tau este timpul și eternitatea.

Ce valori trebuie să aibă cineva care poartă crucea Tau?

Pentru a purta Tau, trebuie să fii loial principiilor celor trei noduri.

Adică, să te dezbraci de bunurile materiale, căutând să te îmbogățești cu valori spirituale precum pacea, mila și iertarea.

Crucea Tau ideală nu este cea pe care o cumperi, ci cea pe care o câștigi de la o altă persoană, ca semn că recunoști că trăiești în conformitate cu cele trei noduri.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dictionar Vise de Noapte
Logo
Register New Account